Apetyt na melpomenę

prywatne
Opublikowano 18 października 2019

Książka jest zbiorem recenzji ze spektakli w teatrach warszawskich z okresu ostatnich 10 lat. Autor z premedytacją nawiązuje do szkoły recenzenckiej wypracowanej przez przedwojennych mistrzów takich jak Tadeusz Boy-Żeleński, Antoni Słonimski, Karol Irzykowski czy Jan Parandowski. W dzisiejszych…

Ogłoszenia podobne

cena 12,45 zł
Adres: Malbork, malborski
Autor ogłoszenia
Powrót do góry
Zamknij menu